Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 27 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad Sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w dniu 27 stycznia 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zadać pytanie: Dlaczego po raz kolejny, nie bacząc na złe doświadczenia […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 stycznia 2012 r.

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, roku dotyczące sytuacji na rynkach rolnych, działań na rzecz eksportu i funkcjonowania funduszu promocji, w dniu 26 stycznia 2012. 1. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Dziękuję za tę w miarę precyzyjną informację o sytuacji na poszczególnych rynkach. To ważne, byśmy monitorowali zarówno […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 26 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, dniu 26 stycznia 2012 r. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Całkowicie podzielam zdanie moich kolegów dotyczące skandalicznego trybu procedowania. Jestem zażenowany tym, że polski parlament, że my wszyscy […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 stycznia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście! Bardzo się cieszę, że wątpliwości co do kształtu przyszłej WPR zgłasza poseł z koalicji rządzącej. To jest dla mnie jak balsam, ponieważ może wreszcie zacznie się poważna dyskusja na ten temat. Chciałbym spróbować uporządkować to, na jakim etapie dyskusji jesteśmy. Przypomnę, że Polska postulowała inny charakter WPR. Były […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Pytanie zadane przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej, poświęconej rządowemu projektowi ustawy budżetowej na rok 2012, w dniu 25 stycznia 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Konstruowanie budżetu nie jest tylko suchym arytmetycznym zapisem dochodów i wydatków – jest również wskazaniem tego, co jest dla państwa istotne, co chce się wspierać jako priorytety […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 13 stycznia 2012 r.

Pytania zadane przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej, poświęconej pilnemu rządowemu projektowi ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, w dniu 13 stycznia 2012 r. 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trybunał Konstytucyjny zalecił, by zróżnicować rolników w zależności od uzyskiwanych przez nich dochodów, nie od jakichś innych parametrów, liczby dzieci powyżej 16. roku […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 12 stycznia 2012 r.

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad pilnym rządowym projektem ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok – zgłaszanie poprawek do ustawy, w dniu 12 stycznia 2012 r. 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić uwagi klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu ustawy o składkach zdrowotnych rolników […]

Wystąpienia Posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 stycznia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, panie ministrze, Wysoka Komisjo! Odkąd sięgnę pamięcią, to zawsze Sejm i Komisja rolnictwa z troską pochylały się nad problemami melioracji. Kolejne kadencje niczym się specjalnie nie różniły – poza kolejnymi sprawozdaniami, pokazującymi, w jaki sposób następuje zużycie urządzeń melioracyjnych, w jaki sposób ubywa powierzchni zmeliorowanych. I nie chciałbym, żeby również Komisja VII […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat ustawy o składkach zdrowotnych dla rolników, w dniu 11 stycznia 2012 r. W związku z tym, że większość pytań, które chciałem zadać, koledzy już postawili, chcę się skoncentrować tylko na kilku, tym bardziej, że w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości będę […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 11 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad pilnym rządowym projektem ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok, w dniu 11 stycznia 2012 r. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość uwagi do projektu ustawy. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 26 października 2010 r. uznał, że […]