Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 marca 2012 r.

Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni koledzy rolnicy! Ja chcę się zwrócić do pana ministra, w związku z tym będę chciał zaczekać, aż pan minister zajmie miejsce. Dziękuję. Ja z pewnym smutkiem skonstatuję, że Komisja rolnictwa, która wielokrotnie na te tematy przedstawiała swoją opinię – w dużej mierze opinię ponadpartyjną, opinię która wynika z troski o […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 marca 2012 r.

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie, szanowni goście. Chcę odnieść się do kilku tematów. Rozważamy negocjacje projektu rozporządzenia Rady COM 629. Wiem, że czasami jest zdenerwowanie – czemu my takie szczegółowe dokumenty, które są negocjowane przez stronę polską w ramach prawodawstwa unijnego, proponujemy do analizy również na posiedzeniach Komisji rolnictwa? Po to, żeby wiedzieć, w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 marca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Z informacji docierających z różnych regionów kraju wynika, że takiego masowego wymarznięcia nie mieliśmy w Polsce od kilkudziesięciu lat. W związku z tym działania, które należy podjąć, by zminimalizować straty ekonomiczne rolników, ale również straty w całym rolnictwie, muszą być również nadzwyczajne. Dziękuję za informację, którą przekazało ministerstwo, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 28 marca 2012 r.

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiedza o historii własnego narodu, ten szczególny związek emocjonalny z minionymi pokoleniami, związek między dawnymi a nowymi czasy jest spoiwem narodowym, jednym z najważniejszych obok języka, kultury materialnej i duchowej. Ażeby […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 marca 2012 r.

1.Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Sprawami rybołówstwa i rybactwa śródlądowego w kontekście finansowania przyszłej perspektywy finansowej zajmowaliśmy się na jednym z posiedzeń Komisji. Sformułowaliśmy wiele wątpliwości i uwag, a przede wszystkim niepokoiły nas niejasne zasady przyznawania środków w ramach nowego Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego. Z informacji, które wtedy uzyskaliśmy od pana ministra Plocke […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo! Z informacji pani dyrektor wynika, że są pewne problemy i bariery w wykorzystywaniu pomocy de minimis. To jest dziwne, ponieważ każdy transfer środków do polskiego rolnictwa powinien być wykorzystany maksymalnie. To są środki, które się Polsce należą. Biorąc pod uwagę restrykcje w innych działaniach, to trudno zrozumieć, dlaczego […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Myślę, że dla wszystkich ludzi zajmujących się sprawami rolnymi jest oczywiste, że płatności bezpośrednie w rolnictwie europejskim są w tej chwili podstawowym mechanizmem stabilizowania produkcji rolniczej, stabilizowania również dochodów rolniczych. W Polsce płatności unijne stanowią około 50% dochodów rolniczych. Dlatego sprawą zasadniczą, całkowicie oczywistą jest to, że jeżeli […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 1 marca 2012 r.

Pytania w sprawach bieżących zadane przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z wypowiedzi pana ministra wynika, że polscy rolnicy dostali do tej pory za duże dopłaty. Z taką argumentacją, z taką logiką, absolutnie nie mogę się zgodzić, biorąc pod uwagę duże różnice między dopłatami dla rolników starej Unii i w Polsce. Dopłaty […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 29 lutego 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, dniu 29 lutego 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Zwolennicy upraw roślin genetycznie modyfikowanych często podnoszą demagogiczny argument o ich roli w wyżywieniu ludności świata. Dane statystyczne i szacunki organizacji międzynarodowych jednoznacznie wskazują, że rolnictwo konwencjonalne na świecie jest w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 lutego 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Myślałem, że dzisiaj będziemy dyskutowali na tematy, które zostały zaproponowane, czyli jaka jest koncepcja rządu w najbliższej kadencji w zakresie funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa żywności, również jak te instytucje do tej pory działają. Skoncentrowaliśmy się jednak tylko na jednym fragmencie – czy łączyć, czy nie łączyć inspekcji. Notabene minister […]