Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 kwietnia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, dziękuję za głos. Szanowni państwo, przedstawiciele środowiska pszczelarskiego, panie ministrze, Wysoka Komisjo, rola pszczoły w rolnictwie i w bioróżnorodności jest bardzo ważna. Zapewne albo ją rozumiemy, albo przynajmniej czujemy. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, czy to niezmiernie pożyteczne stworzenie, które pełni nie tylko przy zapylaniu ogromną rolę, ale i produkty pszczele mają […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 kwietnia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni goście. Procedujemy ustawę, która dla wielu wydaje się nieistotna czy mało ważna. Jestem przekonany, że, biorąc pod uwagę rolę, również rangę w zakresie warunków ekonomicznych dla sektora rolno-spożywczego, produkcja wódki w Polsce, obojętnie czy nam się podoba, czy nie, jest ważnym działem gospodarki. Ważnym nie tylko dla […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Uzyskanie przez rolników pełnej emerytury związane jest z koniecznością zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego. To jest jedyna grupa zawodowa, która, by uzyskać emeryturę i tak znacznie niższą od emerytur innych […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Uzyskanie równych, niedyskryminujących warunków w ramach wspólnej polityki rolnej nie jest żadnym […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy po raz kolejny – w sposób bardzo uporządkowany i merytoryczny – przedstawili zagrożenia, związane z wprowadzeniem do Polski upraw modyfikowanych genetycznie. My jako posłowie będziemy mieli wielokrotnie możliwość wypowiadania się – również w czasie procesu legislacyjnego, na posiedzeniach Komisji – więc nie ma powodu, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 kwietnia 2012 r.

1. Panie ministrze, szanowni państwo, rozwój rolnictwa ekologicznego wydaje się być bezdyskusyjny. Zgadzamy się co do tego, że ten segment produkcji rolniczej powinien się rozwijać. Przemawiają za tym względy zdrowotności produkowanej tak żywności, a prawdopodobnie część społeczeństwa będzie skazana na konsumowanie żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi. Ta nisza rynkowa się poszerza, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 kwietnia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze! Kiedy dyskutujemy na temat odszkodowań związanych z epidemią bakterii E.coli, trzeba dotknąć kilka spraw. Przede wszystkim przypominamy sobie wszyscy, jak codziennie w mediach były transmitowane wiadomości o szkodliwości świeżych warzyw. Zdjęcia pokazujące ogórki właściwie przewijały się we wszystkich serwisach informacyjnych. Informacja ta niepoparta, niestety, żadnymi dokumentami naukowymi, niepoparta […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Współczesne technologie stosowane w rolnictwie i praktycznie odejście od trakcji konnej powodują, że koszty paliwa są jednymi z najważniejszych dla konkurencyjności rolnictwa i w Polsce, i w innych krajach Unii […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię naszego klubu […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W kontekście ustawy regulującej rynek mleka w Polsce, dość istotnej i odpowiadającej aktualnej sytuacji na rynku, rodzi się kilka […]