Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 maja 2012 r.

1. Dziękuję bardzo. Teraz kolej na mnie. Chcę wyrazić zadowolenie, że Komisja się tym zajmuje. Rozumiem, że jest to kolejne posiedzenie, które dotyczy spraw chmielu. Chcę podziękować posłom, którzy monitorują to, przede wszystkim posłom z regionu, gdzie jest największa uprawa chmielu, czyli panom Żaczkowi i Rębekowi, ale również pani Sadurskiej i panu Zawiślakowi, bo to, […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 maja 2012 r.

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Przeprowadziliśmy bardzo dokładną dyskusję na ten temat na poprzednim posiedzeniu, kiedy zajmowaliśmy się tą ustawą. Rozważaliśmy różne warianty. Z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję rządu, by tę globalną markę – markę rozpoznawalną, zapewne jedyną związaną z polskimi produktami rolno-spożywczymi – w jakiś sposób chronić, wykorzystując przepisy, które Polska wynegocjowała wchodząc do […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 25 maja 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23 maja rozpatrzyła zgłoszoną poprawkę i, zdecydowanie popierając wprowadzenie i ochronę oznaczenia geograficznego ˝Polska Wódka˝, odnoszącego się do rozpoznawalnego […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 23 maja 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ryby są bardzo ważnym składnikiem wyżywienia człowieka, w związku z tym sprawne, dobrze zorganizowane funkcjonowanie rynku rybnego powinno być ważne dla nas wszystkich. Ryby są ważnym składnikiem diety, mają ogromną wartość kulinarną, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 maja 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Rozmawiamy o temacie drażliwym, gdzie jest sporo różnych niedopowiedzeń i bardzo łatwo zostać zakwalifikowanym;tym,którzypopierająfunkcjonowaniabranżytytoniowej,możnałatwo postawić zarzut niszczenia zdrowia publicznego. Najczęściej mówimy trochę obok tematu, trochę schodząc jakby z ostrości wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć, nie oceniając całej branży tytoniowej, że mam np. bardzo krytyczne uwagi odnośnie do prywatyzacji zakładów tytoniowych […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 maja 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni goście. Jestem zadowolony, że proces prywatyzacji został przez ministerstwo wstrzymany. Wiem, że to była trudna decyzja, więc tym bardziej należy ją cenić. Ale jest to tylko wstrzymanie decyzji, a nie rozwiązanie. Liczę, że zaproponowane przez was działania będą rzeczywiście szły w kierunku zapewnienia właściwej prywatyzacji, jeżeli już […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2012 r.

1.Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. To, że ryby, które wymagają wzmożonej ochrony, powinny również trafiaćnarynekwsposóbcałkowicielegalnyipodkontrolą, to jest oczywiste. Tutaj się nie musimy co do tego przekonywać. Natomiast czytam to uzasadnienie do projektu i nie bardzo rozumiem, na czym polega ta niekonstytucyjność dotychczasowego projektu. Zawężamy sprzedaż wyłącznie do centrów pierwszej sprzedaży, ale przecież te miejsca […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 10 maja 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 9 maja 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja chcę w swoim pytaniu odnieść się do sprawy wieku 67 lat w kontekście funkcjonowania w Polsce rodzinnych gospodarstw rolnych. Wiek 67 lat, w szczególności dla kobiet wiejskich, absolutnie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 kwietnia 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni goście. Dyskutujemy dzisiaj o sprawie niezmiernie ważnej – o ustawie, która bardzo mocno uderza w grupę gospodarstw towarowych, gospodarstw niezmiernie ważnych dla procesu przemian na polskiej wsi. Jeżeli nie będziemy mieli stabilnych dostaw produktów rolniczych, gwarantowanych przez gospodarstwa towarowe, to również wszystkie inne zmiany, dotyczące części socjalnej […]