Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 28 marca 2012 r.

Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiedza o historii własnego narodu, ten szczególny związek emocjonalny z minionymi pokoleniami, związek między dawnymi a nowymi czasy jest spoiwem narodowym, jednym z najważniejszych obok języka, kultury materialnej i duchowej. Ażeby […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 marca 2012 r.

1.Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Sprawami rybołówstwa i rybactwa śródlądowego w kontekście finansowania przyszłej perspektywy finansowej zajmowaliśmy się na jednym z posiedzeń Komisji. Sformułowaliśmy wiele wątpliwości i uwag, a przede wszystkim niepokoiły nas niejasne zasady przyznawania środków w ramach nowego Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego. Z informacji, które wtedy uzyskaliśmy od pana ministra Plocke […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo! Z informacji pani dyrektor wynika, że są pewne problemy i bariery w wykorzystywaniu pomocy de minimis. To jest dziwne, ponieważ każdy transfer środków do polskiego rolnictwa powinien być wykorzystany maksymalnie. To są środki, które się Polsce należą. Biorąc pod uwagę restrykcje w innych działaniach, to trudno zrozumieć, dlaczego […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Myślę, że dla wszystkich ludzi zajmujących się sprawami rolnymi jest oczywiste, że płatności bezpośrednie w rolnictwie europejskim są w tej chwili podstawowym mechanizmem stabilizowania produkcji rolniczej, stabilizowania również dochodów rolniczych. W Polsce płatności unijne stanowią około 50% dochodów rolniczych. Dlatego sprawą zasadniczą, całkowicie oczywistą jest to, że jeżeli […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 1 marca 2012 r.

Pytania w sprawach bieżących zadane przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z wypowiedzi pana ministra wynika, że polscy rolnicy dostali do tej pory za duże dopłaty. Z taką argumentacją, z taką logiką, absolutnie nie mogę się zgodzić, biorąc pod uwagę duże różnice między dopłatami dla rolników starej Unii i w Polsce. Dopłaty […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 29 lutego 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie, dniu 29 lutego 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Zwolennicy upraw roślin genetycznie modyfikowanych często podnoszą demagogiczny argument o ich roli w wyżywieniu ludności świata. Dane statystyczne i szacunki organizacji międzynarodowych jednoznacznie wskazują, że rolnictwo konwencjonalne na świecie jest w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 lutego 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Myślałem, że dzisiaj będziemy dyskutowali na tematy, które zostały zaproponowane, czyli jaka jest koncepcja rządu w najbliższej kadencji w zakresie funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa żywności, również jak te instytucje do tej pory działają. Skoncentrowaliśmy się jednak tylko na jednym fragmencie – czy łączyć, czy nie łączyć inspekcji. Notabene minister […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 27 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad Sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w dniu 27 stycznia 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zadać pytanie: Dlaczego po raz kolejny, nie bacząc na złe doświadczenia […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 stycznia 2012 r.

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, roku dotyczące sytuacji na rynkach rolnych, działań na rzecz eksportu i funkcjonowania funduszu promocji, w dniu 26 stycznia 2012. 1. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Dziękuję za tę w miarę precyzyjną informację o sytuacji na poszczególnych rynkach. To ważne, byśmy monitorowali zarówno […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 26 stycznia 2012 r.

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, dniu 26 stycznia 2012 r. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Całkowicie podzielam zdanie moich kolegów dotyczące skandalicznego trybu procedowania. Jestem zażenowany tym, że polski parlament, że my wszyscy […]