Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 25 lipca 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Wyniki kontroli NIK są w pewnym sensie fotografią stanu państwa, poszczególnych jego obszarów. Cieszymy się tam, gdzie ta fotografia pokazuje dobre funkcjonowanie instytucji państwa, ale niepokój budzą te wyniki kontroli, […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 24 lipca 2012 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskutujemy na temat niezmiernie ważny. Tak jak bezpieczeństwo żywnościowe jest elementem strategicznym dla państwa, tak samo zaopatrzenie na najbliższe lata w energię jest również kwestią strategiczną dla państwa. Chcę zadać w tym kontekście […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 lipca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Dezyderat również został uzgodniony z człon­kami prezydium Komisji. Przeczytam: „Dezyderat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości stosowania podstawowych substancji dodatkowych do wyrobów wi­niarskich oraz kolizji polskich przepisów, uniemożliwiających właściwe stosowanie pra­wa przez polskich przedsiębiorców, uchwalony na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r. […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 lipca 2012 r.

1. Proszę państwa, pewnie o koniach, szczególnie w Polsce, moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Polacy kochają konie. Odgrywały ogromną rolę w naszej histo­rii. Myślę, że nie ma człowieka w Polsce, który by nie rozumiał, jaką rolę pełniły konie również w prowadzonych bitwach. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę bitwy pod Kłuszynem. Jest to temat pasjonujący. Jednocześnie, oprócz sentymentów, […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 13 lipca 2012 r.

Trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przyjęcie rozwiązań proponowanych w ustawie uzależnia jeszcze bardziej produkcję mięsa wieprzowego i drobiowego oraz jaj w Polsce od importu komponentów białkowych ze źródeł leżących na innych kontynentach. Można sobie wyobrazić zatrzymanie lub ograniczenie podaży soi modyfikowanej zarówno z powodów politycznych, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 czerwca 2012 r.

1. Temat wsparcia naukowego, działań ministerstwa rolnictwa i polskiego rolnictwa jest szalenie ważny, jest bardzo pasjonujący. Miałem okazję również, jakiś czas temu, bardzo szczegółowo zajmować się sprawami. dotyczącymi polskich instytutów naukowo­-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych. Jestem przekonany, że polska nauka w dalszym ciągu – pomimo różnych problemów i zawirowań – prezentuje wysoki poziom. Tak, jak obserwuję […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 28 czerwca 2012 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgoda na import corocznie ok. 2 mln t soi modyfikowanej genetycznie, a tego dotyczy ta ustawa, niesie szereg daleko posuniętych konsekwencji dla zdrowia społeczeństwa – i społeczeństwo chyba to rozumie, bo większość jest przeciwna GMO – ale również poważne implikacje […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 27 czerwca 2012 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach     1. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić opinię Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o paszach. Przypomnę, że kiedy w 2006 r. parlament decydował się na wprowadzenie zakazu wytwarzania i importu pasz zawierających GMO, kierując się i […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 czerwca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, chcę postawić wniosek, aby wystąpić do mi­nistra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o udzielenie informacji na jednym z najbliż­szych posiedzeń – to jest do uzgodnienia przez prezydium – na temat realizacji ustaleń z protestującymi rolnikami. Ustaleń, które zostały zawarte i podpisane przez pana ministra 30 marca tego roku. Przypomnę, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 14 czerwca 2012 r.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej Panie Marszałku! Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Cenię to sobie bardzo. Chcę wrócić do sprawy wspólnej polityki rolnej. Na tej sali próbuje się z […]