Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 23 w dniu 22-07-2016

32. punkt porządku dziennego: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:    – bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,    – uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,    – programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020     (druk nr 760). […]

Posiedzenie nr 22 w dniu 05-07-2016

13. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poprawiamy ustawę, która weszła w życie 30 kwietnia tego roku, regulującą […]

Posiedzenie nr 22 w dniu 05-07-2016

13. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zwrócić uwagę na zjawisko dotyczące planowania przestrzennego, ba, ładu przestrzennego […]

Posiedzenie nr 22 w dniu 07-07-2016

26. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić uwagi do ustawy o izbach rolniczych.     Mija 20 lat od reaktywowania samorządu rolniczego w 1996 r. […]

Posiedzenie nr 22 w dniu 07-07-2016

26. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskusja o izbach rolniczych jest de facto dyskusją od wielu lat toczoną nad wiarygodnością reprezentacji świata rolniczego wobec władz publicznych, wobec reszty społeczeństwa. Ja […]

Posiedzenie nr 21 w dniu 21-06-2016

4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 572 i 606). Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawarte w druku nr 606, o poselskim projekcie […]

Posiedzenie nr 21 w dniu 21-06-2016

4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 572 i 606). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę zadać pytanie panu ministrowi, bo widać wyraźnie, że doradztwo rolnicze budzi emocje, a wyobrażenie o nim często wynika z […]

Posiedzenie nr 21 w dniu 22-06-2016

4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.   Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.     Sejm skierował ponownie projekt ustawy […]

Informacja bieżąca.

18. punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chcę podziękować panu ministrowi i jego współpracownikom za ciężką pracę, jaką wykonaliście. Chcę również podziękować parlamentowi i tym wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą dotyczącą uporządkowania obrotu gruntami rolnymi w Polsce. Cieszę się, że zdążyliśmy przed 1 maja, […]

Posiedzenie nr 18 w dniu 12-05-2016

12. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Spółdzielczość w Europie i na świecie od chwili powstania Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów, tkaczy z Rochdale odgrywała bardzo ważną rolę w organizowaniu życia gospodarczego w Europie. Szczególną rolę odgrywała na wsi, również na terenach […]