Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 5 w dniu 17-12-2015

23. punkt porządku dziennego: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu działań ministerstwa na lata 2015-2020 (druk nr 128). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie! Jestem przekonany, że warunkiem sine qua non rozwoju wsi jest wzrost dochodów mieszkających tam obywateli. Jest wiele rozwiązań w innych krajach, […]

Posiedzenie nr 1 w dniu 18-11-2015

10. punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Polska wieś to 93% powierzchni kraju, to ok. 40% obywateli naszego kraju, którzy coraz częściej świadomie wybierają wieś jako miejsce do życia. Cieszę się […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 czerwca 2015 r.

264 posiedzenie Komisji Szanowni państwo. Myślę, że sprawą zasadniczą jest to, czy mamy wolę i determinację, by chronić polską ziemię. Spór nie toczy się między Polakami a obcokrajowcami, ale dostrzegam go również wewnątrz Polski. Wielu Polaków – szczególnie tych, którzy się dorobili znacznych kwot – twierdzi, że w ogóle jakiekolwiek ograniczenia, które preferowałyby rolników wykonujących […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 czerwca 2015 r.

263 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, gdy tak analizujemy sytuację na rynku mleka to dochodzę do smutnego wniosku, że można popsuć nawet coś, co dobrze działało i z czym wiązaliśmy wielkie nadzieje. Mleko zawsze było synonimem dobrobytu – mówiło się o krajach, w których się dobrze dzieje, że są to kraje […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 czerwca 2015 r.

262 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Interesują mnie dwie sprawy z tego dużego pakietu, o którym mówiła pani minister. A mianowicie chciałbym wiedzieć, jakie jest stanowisko ministra rolnictwa odnośnie tej idei utworzenia strefy wolnego handlu i inwestycji między Unią i Stanami. Nie tyle mnie interesuje to, co tam gdzieś się dzieje w negocjacjach, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 maja 2015 r.

260 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister. Jedno, bardzo konkretne pytanie, dotyczące bioasekuracji. Pani dyrektor przedstawiła mechanizm wyliczania odszkodowań. Czy jest pani w stanie powiedzieć mi bardziej precyzyjnie, ile odszkodowania dostanie rolnik, który zaprzestanie produkcji trzody chlewnej? Przecież celem działania programu bioasekuracji jest pomoc dla tych producentów trzody chlewnej, którzy ze względu […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 maja 2015 r.

259 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister. Dotykamy w tym artykule sprawy najistotniejszej, która jest właściwie całym sensem tworzenia Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych – kto na ten fundusz i w jakiej wysokości będzie łożył? Myślę, że nie musimy się już przekonywać odnośnie sensowności powołania funduszu, który stabilizowałby dochody rolnicze. […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2015 r.

257 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Dotykamy sprawy poważnej i próbujemy znaleźć rozwiązanie dla pogodzenia dwóch, wydawać by się mogło, że sprzecznych czy przeciwstawnych intencji. Z jednej strony rację ma pan poseł Kalemba przypominając nam o tym, że naszym celem jest ochrona gruntów rolnych, których jest coraz mniej, ponieważ ubywa ich w naszym kraju […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2015 r.

256 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, rozmawiamy o przypadku jednej ze spółek, ale ten przypadek jest egzemplifikacją szerszego zjawiska, na które zwrócił również uwagę pan prezes ANR – jak niemądre prawo zaszkodziło autentycznym spółkom pracowniczym, spółkom, które mogą być przykładem również dla okolicznych rolników w zakresie efektywności prowadzenia gospodarki rolnej. Obora […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 26 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wspólna polityka rolna, która od początku organizowania się struktur europejskich, Wspólnot Europejskich, jest ich ważnym osiągnięciem, podlega oczywiście na naszych oczach rozlicznym modyfikacjom i przekształceniom, ale wskazuje na wyraźne opowiedzenie się Wspólnot Europejskich za potrzebą ochrony […]