Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 26 września 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Współczuję artystom, naukowcom, twórcom, ale może dopiero wtedy, kiedy na własnej skórze odczują skutki polityki Platformy Obywatelskiej, spadną im łuski z oczu i zobaczą, w jakim chocholim tańcu do tej pory godzili się grać […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 września 2012 r.

52 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze! Bardzo dokładnie przejrzałem te zestawienia, dotyczące zarówno planowanych prac legislacyjnych Rady Ministrów, jak i wykaz projektów rozporządzeń ministra rolnictwa. I jest tam wiele spraw, które wynikają z pewnej logiki – wchodzą w życie ustawy, trzeba wydać rozporządzenia, trzeba to wszystko na bieżąco uzupełniać. Natomiast dla […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 12 września 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Świat staje się globalną wioską. Ludzie chętniej podróżują i łatwiej przemieszczają się po świecie, niż to było kiedyś. Jest to wielkie osiągnięcie w czasach współczesnych. Bardzo często z tych swoich […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 sierpnia 2012 r.

51 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się sprawą ustawy o energii odnawialnej w połowie maja. Wyraziłem wtedy ogromne zadowolenie, że wreszcie będzie uregulowany problem, jak w Polsce wprowadzić, jak ułatwić, w jaki sposób zachęcić do instalowania wytwórni energii w sposób rozproszony. Są to rozwiązania przyjęte […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 sierpnia 2012 r.

50 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Panie ministrze, ja życzę panu sukcesu, ponieważ pana sukcesy będą sukcesami polskiego rolnictwa. Chcę wierzyć, że wiele spraw, o których mówił pan jako poseł – czasami się nie zgadzaliśmy, ale wiele z pana poglądów podzielałem – będzie pan również realizował jako minister. Bo nie jest tak, że punkt […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 sierpnia 2012 r.

49 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze! Ta ustawa jest implementacją do polskiego prawodawstwa rozporządzenia Komisji Europejskiej 206 z 2009 r. i powin­niśmy to zrobić jak najbardziej precyzyjnie. Chcę zapytać o pana opinię, o stanowisko rządu w sprawie uwag zgłoszonych w opinii prawnej przez Biuro Analiz Sejmowych. Moje pytanie koresponduje z pytaniem […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Informacja bieżąca     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym się jednak skoncentrować na merytorycznej stronie wniosku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dla konkurencyjności rolnictwa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej sprawą zasadniczą jest wielkość wparcia bezpośredniego. Zasadniczą. Do końca obecnej perspektywy finansowej, do 2013 r., wsparcie rolników w Polsce jest znacznie mniejsze niż rolników w najważniejszych krajach starej […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 lipca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Chcę poruszyć kilka wątków z tej informacji, którą państwo przekazali. Jestem trochę zawiedziony, bo jest to opis sytuacji, którą, wydaje się, że wszyscy zajmujący się sprawami rolnymi, znają, nato­miast brakuje mi tego, w jaki sposób poszczególne elementy ubezpieczenia i kontrybucji podatkowych rozwinąć. Na pewno jest potrzebny sprawny system […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 lipca 2012 r.

1. Dziękuję bardzo. Wysoka Komisjo, panowie ministrowie. Bardzo dziękuję za te doku­menty, bo pokazują one, jaki jest stan prac nad strategicznymi rozwiązaniami, które bę­dziemy realizowali w następnych okresach planowania. Chcę wyrazić zadowolenie, że te dokumenty ewoluują w kierunku, który nie tylko dla mnie, ale i dla wielu innych ludzi związanych z obszarami wiejskimi, wydaje się […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 lipca 2012 r.

1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Ja zdecydowanie popieram proponowane rozwiązania, które umożliwiają kontynuowanie dzierżaw obwodów ry­backich tym rybakom, którzy ponieśli duże nakłady i którzy często z tego żyją. To jestsprawa, o której już dyskutowaliśmy. Nie godzę się na to, że teraz ludzie, którzy mają duże środki, często również hołdują modzie na to, by […]