Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 października 2012 r.

62 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Kredyty preferencyjne w polskim rolnictwie były najważniejszym elementem modernizowania rolnictwa od momentu rozpoczęcia przemian. W tej chwili ekscytujemy się pomocą Unii Europejskiej i oczywiście trzeba z niej korzystać, to jest poza wszelką dyskusją. Ale to kredyty preferencyjne dokonały rewolucji w polskim rolnictwie. Nie znam praktycznie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 października 2012 r.

58 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze! Cieszę się z tych comiesięcznych sprawozdań z posiedzeń Rady i z tego, co się dzieje na styku Polski z władzami Unii Europejskiej. Natomiast w kontekście pana wypowiedzi interesuje mnie, na jakim etapie jest uznanie wreszcie – czy przywrócenie – skarmiania krzyżowego mączek mięsno-kostnych. Mówimy o […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 10 października 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawny, nowoczesny system doradztwa rolniczego jest polskim rolnikom bardzo potrzebny. Wymaga tego Unia Europejska, która jednoznacznie podkreśla potrzebę utrzymania spójnego systemu doradztwa rolniczego w każdym kraju członkowskim, systemu, który jest kontrolowany i nadzorowany przez […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 10 października 2012 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ochrona roślin jest wielkim osiągnięciem rolnictwa XX w. Nastąpił rozwój w dziedzinie stosowania środków ochrony roślin, co wygenerowało ogromny rynek, bardzo lukratywny, rynek wart miliardy dolarów. Umożliwia to producentom osiąganie ogromnych zysków, tym, którzy wprowadzają do obrotu środki ochrony roślin. Ingerowanie w […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 10 października 2012 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcę przedstawić uwagi do ustawy o środkach ochrony roślin. Dotykamy ogromnego obszaru ochrony roślin, bardzo pasjonującego, bardzo ciekawego, ale jednocześnie bardzo lukratywnego, biorąc pod uwagę wartość rynku środków ochrony roślin w Europie. Musimy […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 września 2012 r.

55 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Ja jestem przekonany o tym, że przekazanie ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządów województw było wielkim błędem, który trzeba naprawić. Ta ustawa, ten projekt ustawy niczego nie rozwiązuje. Ponoć ma poprawić pewne relacje i usunąć nieprecyzyjność zapisów związanych z powoływaniem dyrektora i jego zastępców. Ja nie słyszałem, żeby jakiekolwiek istotne komplikacje w pracy ODR-ów […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 września 2012 r.

54 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście! Po prezentacji doktora Związka chciałoby się powiedzieć: uchowaj nas, Panie Boże, od tej choroby. Od powietrza, głodu, ognia, wojny i pomoru afrykańskiego, zachowaj nas Panie. To jest porównywalne z plagami egipskimi. I ja mówię to całkowicie poważnie, ponieważ dotychczasowe choroby – nawet epidemie – nie były takie. Tutaj bardzo […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 września 2012 r.

53 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze! Zmieniamy ustawę czterorynkową na skutek decyzji Komisji Europejskiej. Ale trzeba otwarcie powiedzieć, że to, co zrobiła Komisja Europejska, jest działaniem dla Polski szkodliwym i dyskryminującym nowe kraje UE. Przypomnę, że proces dofinansowania grup producenckich w Europie Zachodniej trwał dziesiątki lat. Te grupy stanowią istotną siłę na rynku, również rozwiązując albo przynajmniej […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 27 września 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Grupy producenckie, czyli dobrowolne porozumienia gospodarcze rolników o różnej formie prawnej, są bardzo ważnym elementem stabilizowania rynku produkcji rolnej, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 26 września 2012 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, że stosunek do osób chorych, do osób niepełnosprawnych jest współczesną miarą człowieczeństwa. Tu słyszałem, nie chcę tego komentować, ale ciągle powtarzane stwierdzenia, że zarodek nie jest jeszcze dzieckiem, że aborcja […]