Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 19 czerwca 2013 r.

116 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Ubolewam, że pan wyprowadził takie konkluzje, ponieważ wiele z pana pytań było bardzo zasadnych i chciałbym je podtrzymać. Wydaje mi się, że propozycja pana przewodniczącego Dunina, aby te pytania trafiły na piśmie do Komisji, a my wyegzekwujemy odpowiedzi od trzech ministrów, do których pan składał te […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 20 czerwca 2013 r.

Informacja bieżąca Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jednym z mitów powtarzanych jak mantra przez obecną koalicję jest opowiadanie o ogromnych dochodach rodzin rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej. Ma to być synonim sukcesu rządzących wobec rolnictwa, a prawda jest jednak zgoła inna. Z aktywnych środków Unii Europejskiej, tych przeznaczonych na inwestycje, skorzystało w ciągu dziewięciu lat […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 13 czerwca 2013 r.

115 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, problem prowadzenia produkcji rolniczej na polderach czy w międzywalach nie dotyczy tylko Odry, dotyczy wszystkich większych rzek w Polsce, m.in. na Wiśle, w województwie, w którym mieszkam, to jest problem niziny ciechocińskiej, niziny toruńskiej, wiejskiej i miejskiej niziny chełmińskiej – można podawać więcej tych przykładów. Myślę, że […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 12 czerwca 2013 r.

111 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, pani minister, szanowni państwo. Sprawozdania z posiedzeń Komisji ds. Rolnictwa i Rybołówstwa są ważne jako informacja, która pokazuje, jak następuje na poziomie europejskim ucieranie stanowisk, jakie są opinie poszczególnych krajów w sprawach, które tam są procedowane. Kilka słów w kontekście tego, o czym mówił poseł Babalski – jestem bardzo zainteresowany […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 14 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ziemia rolnicza jest dobrem rzadkim, niepomnażalnym, ziemi rolniczej na świecie, również w Europie, ubywa. Naturalne procesy cywilizacyjne, infrastruktura techniczna, przede wszystkim drogownictwo […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 12 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W krótkim czasie po raz kolejny procedujemy nad ustawą o nasiennictwie. Co prawda dotyczy to przypadku incydentalnego, korekty jednego z terminów zawartych w ustawie, ale to też świadczy o tym, iż w procesie legislacyjnym […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 28 maja 2013 r.

110 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, panie ministrze, Wysoka Komisjo. Bardzo się cieszę, że posiedzenie Komisji Rolnictwa wywołało tak ogromne zainteresowanie. Cieszyłbym się również, gdyby wtedy, kiedy rozmawiamy o zwiększeniu dochodów na wsi, o pomocy rolnikom dotkniętym chociażby klęskami żywiołowymi, to zainteresowanie było podobne. Zdaję sobie sprawę, że temat jest niezwykle trudny. Każdy posługuje się […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23 maja 2013 r.

109 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie. Komisja wielokrotnie analizuje proces prywatyzacji tych resztek majątku narodowego w sektorze rolno-spożywczym, który jeszcze jest własnością Skarbu Państwa. Wielokrotnie to było stawiane w postaci dezyderatów w tej kadencji Sejmu; i chociaż nie byłem wtedy posłem, ale wiem, że i w poprzedniej kadencji również. Z czego to […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23 maja 2013 r.

108 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, panie ministrze, Wysoka Komisjo. Wydaje mi się, że rzeczywiście wielkiej debaty nad punktem wydłużającym istotny termin zgłoszenia do rejestru bez wymaganych badań odmian, które tradycyjnie w Polsce są uprawiane od dziesiątków, a niektóre od setek lat, nie będzie, to jest oczywiste. Mnie martwi co innego. Zdaję sobie sprawę, jak […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 9 maja 2013 r.

107 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, szanowni państwo. Trochę nieszczęśliwie połączyliśmy w tym punkcie dwa tematy czyli sprawę dotyczącą lnu i konopi oraz promocji w tej części, którą prezentuje minister rolnictwa. Ale postaram się krótko odnieść do jednego i drugiego tematu. Tak, jak lubię panią dyrektor Kasperowicz, tak głęboko jestem niezadowolony […]