Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 11 września 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o przyszłej organizacji rynku mleka, jednego z podstawowych rynków rolniczych w Polsce. Dzięki dużej produkcji mleka Polska była uważana za kraj mlekiem i miodem płynący. Kiedy weszliśmy do Unii […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 30 sierpnia 2013 r.

134 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, wiem, że dyskutujemy o sprawach, które i tak zostaną przegłosowane głosami większości koalicji rządzącej, jednak rodzi się pytanie co do racjonalności tych cięć. Wiem, że ministerstwo dostało polecenie zdjęcia tylu milionów i jak nie zabierze tu, to zabierze gdzieindziej. Będziemy wtedy protestowali przeciwko cięciom w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 28 sierpnia 2013 r.

133 posiedzenie Komisji 1. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, czy upoważnionym podmiotem, którego interesów bronimy, jest organizacja skupująca mleko, czy rolnik, który produkuje mleko i staramy się wykorzystać również jego zaradność, przedsiębiorczość, jego możliwości rozwoju. Te zapisy, które państwo zaproponowali, są jednoznaczne. Rolnik, który produkuje mleko, w całości musi sprzedać to mleko do jednego podmiotu, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 28 sierpnia 2013 r.

132 posiedzenie Komisji 1. Panie ministrze, dziękuję za kolejną informację o tym, co się dzieje w Brukseli. To są sprawy ważne. Mam kilka uwag. Reforma WPR w dalszym ciągu nie jest domknięta w szczegółach finansowych, ponieważ w czasie trilogu, jak tu państwo podajecie, nie osiągnięto porozumienia w kwestiach rolnych, związanych ze wspólnymi ramami finansowymi. To […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 28 sierpnia 2013 r.

131 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, panie ministrze. To dobrze, że program jest realizowany, byłoby źle, gdyby były z tym problemy, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby na obszarach wiejskich. Chcę zwrócić uwagę na to, że generalnie pomoc unijna, której nie bagatelizuję i uważam ją za jeden z elementów polityki wobec obszarów wiejskich w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 27 sierpnia 2013 r.

130 posiedzenie Komisji 1. Wysoka Komisjo, szanowni państwo! Chciałbym, żebyśmy o podstawowym rynku rolnym w Polsce, o rynku zbóż, nie mówili w sposób życzeniowy – marząc o tym, że coś się wydarzy, co sprawi, że ten rynek będzie bardziej przewidywalny. Chciałbym, żebyśmy próbowali jednak podejmować takie działania, by nie było potrzeby corocznej dyskusji w okolicach […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Pytania w sprawach bieżących Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Spodziewałem się nie opisu sytuacji rynkowej, tylko informacji, jakie działania rząd zamierza podjąć, by ustabilizować złą sytuację na rynku zbóż i rzepaku. O imporcie płodów rolnych mówimy w kontekście rozregulowania i niszczenia rynku zbóż i rzepaku. Drastyczny spadek cen na rzepak i zboża, nieproporcjonalny – nie zgodzę […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Informacja bieżąca Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W moim pytaniu skoncentruję się tylko na rynku ziemi rolniczej. Wszystkie kraje Unii Europejskiej chronią w różny sposób swój areał ziemi uprawnej, uważając słusznie, że ten warsztat rolniczy ma służyć rolnikom z tych krajów, gdzie ziemia jest położona. Ochrona polskiej ziemi kończy się w 2016 r. Jakie […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chociaż obradujemy w porze już trochę dziwnej, nie chciałbym, żeby pan minister potraktował moje pytanie skierowane do niego jako realizację biblijnego nakazu: nastawaj w porę i nie w porę. Chcę zadać […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam uwagi Prawa i Sprawiedliwości do uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Nasz klub jest przekonany, […]