Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 17 kwietnia 2013 r.

103 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, pani minister, Wysoka Komisjo. Już kolejny raz zajmujemy się rozporządzeniem, dotyczącym „Programu rolno-środowiskowego” – przypomnę, że Komisja już na ten temat dyskutowała. W międzyczasie ukazało się rozporządzenie, które – jak się wydaje – w dalszym ciągu nie satysfakcjonuje osób, zajmujących się sprawami rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest podnoszona pewna iluzoryczność […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 4 kwietnia 2013 r.

102 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, państwo ministrowie. Uważam, że te rozwiązania, które zostały przyjęte – mam nadzieję, że już na stałe – są korzystne, ponieważ dają pewną elastyczność w kreowaniu WPR, w szczególności II filara i tego, co będziemy mogli finansować w ramach II filara. Pewnie jeszcze wiele szczegółów będzie wymagało wyjaśnienia, […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 4 kwietnia 2013 r.

101 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni goście. Po raz kolejny zajmujemy się sprawami KSC i powiem szczerze, że mam poważny dylemat, bo właściwie wszystko, co na ten temat chcieliśmy już powiedzieć wielokrotnie było powiedziane. Teraz po prostu to, na co, tak mi się wydaje, jest powszechna zgoda – czyli prywatyzacja plantatorsko-pracownicza […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 3 kwietnia 2013 r.

99 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, pani minister, szanowni państwo. Proponując rozważenie przez Komisję Rolnictwa tego tematu, spodziewałem się, że dotkniemy spraw trudnych, gdzie są różne zdania. Ta dyskusja to potwierdza. Czuję pewnego rodzaju niedosyt, ponieważ chcieliśmy, czy prosiliśmy o to, by przedstawić założenia ministra rolnictwa, rządu rzeczpospolitej w tym zakresie. Nie opracowania poszczególnych organizacji […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 21 marca 2013 r.

97 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Mam bardzo konkretne pytanie do pana ministra a raczej prośbę o materiały niż pytanie, które będą ważne dla podkomisji. Mianowicie sprawa, którą zgłaszałem, kiedy wstępnie rozmawialiśmy o projekcie tej ustawy. W ramach przepisów prawa uprawnione do decydowania czyli – właściwe w imieniu Skarbu Państwa – są RZGW. […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koszty oleju napędowego stosowanego w rolnictwie stają się jednym z najważniejszych elementów decydujących o konkurencyjności rolnictwa. Od 2006 r., kiedy Prawo […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 21 marca 2013 r.

Pytania w sprawach bieżących 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister Kalemba stwierdził, że wie o tym, iż patologie związane ze sprzedażą państwowej ziemi mają miejsce już od 20 lat. Chciałbym przypomnieć, że przez większą część tego okresu to Polskie Stronnictwo Ludowe jest w różnych koalicjach sprawujących realną władzę w Polsce.  Panie ministrze, dlaczego zatem […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 7 marca 2013 r.

94 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, kolejny raz rozmawiamy o tym, jakie środki będą do dyspozycji polskich rolników w następnej perspektywie finansowej pochodzące ze wsparcia publicznego. Próbujemy również ustalić, co właściwie zostało wynegocjowane w Brukseli. Zdaję sobie sprawę, że względy propagandowe przemawiają za takim a nie innym zachowaniem i argumentowaniem ze […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 6 marca 2013 r.

92 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie, szanowni państwo. Myślę, że w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż polskie rolnictwo będzie rozwijało się dwutorowo – zresztą podobnie, jak w wielu innych krajach Europy. W Polsce w sposób szczególny to jest związane również z pewnymi uwarunkowaniami historycznymi, często odnoszącymi się jeszcze do okresu rozbiorów. […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 6 marca 2013 r.

91 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, dziękuję za głos. Przepraszam, musiałem wyjść. Chcę się skoncentrować tylko i wyłącznie się na programie naprawy rynku trzody chlewnej. Oczywiście jest wiele spraw, dotyczących rynków, ale już o tym nie będziemy mówili – a przynajmniej ja nie będę mówił. Proszę państwa, na świecie są różne systemy utrzymania trzody chlewnej […]