Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chcę przedstawić opinię Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą tej niewątpliwie bardzo ważnej ustawy, która może […]

Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy dyskutujemy, jak zwalczyć tę współczesną plagę egipską, jaką jest afrykański pomór świń, i zabezpieczyć Polskę […]

Posiedzenie nr 26 w dniu 23-09-2016

23. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 872 i 873). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! (Gwar na sali, dzwonek) Finalizujemy przeprowadzane w trybie bardzo pilnym prace nad niezmiernie ważną […]

Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016

7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości opinię dotyczącą rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej […]

Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016

7. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa oczywiście nie jest panaceum na wszystkie problemy, które występują na rynku producentów żywności. Nikt nie oczekuje, że jedną ustawą ten […]

Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016

8. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeden z moich poprzedników mówił ponoć o rozdętych, bizantyjskich zwyczajach w agencji. Chyba miał na myśli zwyczaje […]

Posiedzenie nr 25 w dniu 14-09-2016

15. punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że w horyzontalnym programie gospodarczym, a takim niewątpliwie jest program odpowiedzialnego rozwoju kojarzony z premierem Morawieckim, rolnictwo i obszary wiejskie mają taką ważną rolę. Nie jest przecież żadną chyba tajemnicą, że nie tylko w Polsce, […]

Posiedzenie nr 24 w dniu 05-09-2016

9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 793 i 799). Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy […]

Posiedzenie nr 24 w dniu 05-09-2016

9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 793 i 799). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sytuacja jest poważna. Afrykański pomór świń, trochę jak plagi egipskie, może skutecznie zniszczyć hodowlę […]

Posiedzenie nr 23 w dniu 22-07-2016

32. punkt porządku dziennego: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat:    – bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych,    – uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia,    – programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020     (druk nr 760). […]