Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 9 października 2013 r.

144 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Zadam krótkie pytania i mam nadzieję, że dostanę konkretne odpowiedzi. Sprawa przesunięć pomiędzy filarami. Pan minister Kalemba przedstawia to jako swój wielki sukces. Mówił o tym wielokrotnie, że Komisja Europejska i Rada zaakceptowały możliwość przesuwania środków między filarami. Chcę zadać bardzo konkretne pytanie: czy polski […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 9 października 2013 r.

143 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, panie ministrze, szanowni goście. Po raz kolejny rozmawiamy o sytuacji polskiego, narodowego przetwórcy cukru. Zawsze jest to dyskusja emocjonująca. Zawsze w takich sytuacjach będę mówił o tym, tak jak kiedyś Katon o Kartaginie – że było wielkim błędem i wielką głupotą niszczenie europejskiej produkcji cukru w pierwszych […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 9 października 2013 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie dotyczy sprawy regionu kujawsko-pomorskiego, zachodniej części szczególnie ważnej dla Bydgoszczy, czyli trasy ekspresowej S5. Mamy taką dziwną grę, która się toczy od jakiegoś czasu, mianowicie część polityków Platformy Obywatelskiej, łącznie z ministrem Nowakiem, obiecuje, że bardzo szybko ta trasa zostanie […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 26 września 2013 r.

141 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, państwo ministrowie, szanowni państwo. Powiem szczerze, że mam pewien osobisty problem z oceną funkcjonowania pana ministra Kalemby z dwóch powodów. Po pierwsze nigdy do tej pory nie miałem podstaw, by nie ufać w osobistą uczciwość pana ministra. Znam go od wielu lat nie jako poseł, bo przecież jestem […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25 września 2013 r.

140 posiedzenie Komisji 1. Chciałem zabrać głos później, ale chętnie uczynię to w tej chwili. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Dyskutujemy o systemie wsparcia intelektualnego rolników. Wydaje mi się, że dla wszystkich, którzy zajmują się profesjonalnie rolnictwem, potrzeba wsparcia rolników w procesie podejmowania rozlicznych decyzji – coraz większej grupy decyzji – jest oczywista. Rolnictwo staje się […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25 września 2013 r.

139 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Argument, który rząd bardzo mocno podnosi przy nowelizacji tej ustawy, to stwierdzenie, że jest to implementacja przepisów unijnych. To ma w zasadzie wystarczyć jako wytłumaczenie wszystkiego – bo musimy wprowadzić przepisy unijne. Te przepisy, na które ministerstwo się powołuje, są już dość odległe – z […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 12 września 2013 r.

137 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni goście, myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, jak daleko od Bałtyku mieszka, jest zainteresowany tym naszym morskim oknem na świat i chce, żeby Bałtyk był – w sensie również biologicznym – akwenem żywym. Prawdopodobnie ze względu na usytuowanie Bałtyku jego pojemność, jego ekosystem […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 12 września 2013 r.

136 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Chcieliśmy zaproponować wykreślenie w art. 48a w ust. 2 w pkt 1 litery d) odnoszącej się do uznanych organizacji producentów i w pkt 2 litery b) dotyczącej zrzeszeń organizacji producentów o wymogu wprowadzania do obrotu, za pośrednictwem grupy lub zrzeszenia, całej ilości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 11 września 2013 r.

135 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście! Najpierw odniosę się do punktu pierwszego czyli do sytuacji w produkcji zwierząt w Polsce. Oczekiwałem nie tyle opisu – trochę już historii tego, co się działo na rynku zwierząt w ostatnich kilku latach a państwo przedstawiacie dane od 2005 r. – raczej mnie interesowało, jakie […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 11 września 2013 r.

1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany w budżecie to nie tylko zmiany kwot w tabelach księgowych, ale de facto […]