Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 20 listopada 2013 r.

152 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, mam pytanie natury zasadniczej. Kiedy w pierwszym czytaniu procedowaliśmy rządowy projekt, to byliśmy przekonywani – myślę, że w sposób uzasadniony – iż jest to ułatwienie dla wszystkich producentów wina gronowego, win owocowych, cydrów, perry, miodów, czyli że to uproszczenie procedur i raportowania. Ważnym elementem było […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 21 listopada 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozpatrujemy uwagi Senatu do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Senat wyeliminował różnego rodzaju […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 7 listopada 2013 r.

151 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Dyskusja o tytoniu jest tematem dyżurnym, wielokrotnie rozmawialiśmy jako komisja rolnictwa głównie zajmując się wpływem uprawy tytoniu w Polsce na sytuację ekonomiczną określonej grupy gospodarstw, którym jako żywo od wielu lat niczego innego się nie proponuje, niczego realnego, co by pozwoliło odejść od uprawy tytoniu. […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 6 listopada 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę przedstawić uwagi Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do zmiany ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 6 listopada 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zapewne truizmem jest stwierdzenie, że problem cudzoziemców w krajach europejskich jest trudny, skomplikowany i narasta. W Polsce niektórzy uważają, że poprzez migrację zarobkową do Polski rozwiążemy problem naszego rynku pracy. Wydaje mi się – absolutnie zgadzam się z reprezentantem naszego klubu […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23 października 2013 r.

149 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Jestem przekonany, że ochrona roślin przed agrofagami jest wielkim osiągnięciem rolnictwa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To, że są środki ochrony roślin, pozwalające ograniczyć bądź wyeliminować agrofagi – zarówno te, które powodują nieodwracalne zmiany w roślinach, jak i tym bardziej agrofagi kwarantannowe – jest to […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23 października 2013 r.

148 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Zanim zgłoszę poprawkę, chcę przekazać kilka ogólniejszych uwag. Nie będę się odnosił do poszczególnych pozycji budżetu, bo zapewne usłyszę, że tak krawiec kraje, jak materii staje; a po drugie – że są rezerwy, które w razie czego będzie można uruchomić. Natomiast dla mnie budżet jest jednak […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 22 października 2013 r.

147 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister. Zdaję sobie sprawę, że nasza dociekliwość w dopytywaniu rządu o zasady finansowania w następnej perspektywie finansowej obszarów wiejskich – i wszystkiego, co się na nie składa – może czasami wywoływać rozdrażnienie, a czasami reakcje opędzania się jak od natrętnej muchy. Niemniej jednak jestem przekonany, że […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 22 października 2013 r.

146 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, szanowni państwo. Dla mnie jest sprawą absolutnie oczywistą, że powinniśmy maksymalnie pomóc w rozwoju produkcji wina w Polsce i rozwiązać te problemy, które blokują rozwój winiarstwa. Nie jestem do końca przekonany, że Polska stanie się wielkim producentem wina, chociaż zmiany klimatyczne na świecie nie takie […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 października 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych […]