Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2014 r.

188 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, drogie panie ministry – ponoć teraz tak się mówi, ale mnie to nie pasuje. Mam dwa pytania, które się zrodziły na kanwie dyskusji, jaka się toczyła podczas obrad Rady. Właściwie nie wiem, czy w tej chwili można uzyskać na nie odpowiedź. Z jednej strony organizacja rynku owoców w Europie […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 maja 2014 r.

187 posiedzenie Komisji Chciałbym tutaj trochę sparafrazować powiedzenie z bardzo znanego filmu: „Houston, mamy problem”. My w Polsce też mamy problem. Problem, który w dużej mierze wygenerowaliśmy sobie na własne życzenie. Dobrze, że pan minister nie poszedł w retorykę, w której brylował pan minister Kalemba mówiąc, iż to, że KE w 2011 r. przyjęła dokumenty, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 8 maja 2014 r.

Informacja bieżąca. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym, żeby ta dyskusja służyła poprawieniu nowego PROW na lata 2014-2020, dokumentu, na który czeka polska wieś, a nie uprawianiu propagandy przez partię chłopską, która przypomina mi propagandę z czasów towarzysza Edwarda Gierka. Zdaniem PSL, które było wyrażone głosem posła Maliszewskiego, 10 lat w Unii Europejskiej przyniosło […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 kwietnia 2014 r.

185 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Staram się bardzo dokładnie analizować strukturę – również strukturę nowego PROW, a także te zmiany, które zostały wprowadzone. Wydaje mi się, że przynajmniej część zmian jest logiczna i idzie w dobrym kierunku i za to ministrowi chcę podziękować. Jednocześnie trudno nie dostrzec istniejących w dalszym […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 kwietnia 2014 r.

183 posiedzenie Komisji 1. Chciałbym uzyskać z resortu dwie informacje, myślę, że na piśmie, ponieważ one powinny być w miarę szczegółowe. Jedną w kwestii, o której już koledzy wspomnieli, czyli ostatecznej wersji koncepcji PROW na lata 2014-2020, która jest procedowana i która pójdzie do Brukseli. Mnie interesuje również to, jakie uwagi partnerów społecznych zostały przez […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 kwietnia 2014 r.

182 posiedzenie Komisji 1. Jeśli mogę, to chciałbym zgłosić zdanie przeciwne. Chciałbym się nie zgodzić z panem posłem, ponieważ tu jest wyraźnie wskazane, ponieważ tu jest wyraźnie wskazane, że organy państwowe odgrywają kluczową rolę, ale również samorządy terytorialne – zarówno wojewódzkie, powiatowe, jak i gminne – są naturalnym partnerem dla organów rządowych w działaniach, które […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2014 r.

181 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, właściwie zastanawiam się, po co było półtora roku temu przyjmować tę ustawę? Po co ci to było, Grzegorzu Dyndało? Zwracaliśmy wtedy uwagę, ja przynajmniej to robiłem i mówiłem, że nie jestem przekonany, czy to ministerstwo rolnictwa powinno odrolniać bardzo małe kawałki, bardzo minimalne powierzchnie. Jest to zbędna mitręga […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 20 marca 2014 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ o zmianie ustawy Kodeks pracy Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już zdążyłem się w tym Sejmie przyzwyczaić do traktowania przez koalicję Platformy i PSL obywateli własnego kraju w sposób lekceważący. Odrzucanie po raz kolejny, to już się stało właściwie […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 14 marca 2014 r.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów oraz uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad Sejmu o sprawę absolutnie niecierpiącą zwłoki – o informację prezesa Rady Ministrów na temat działań, a raczej ich braku, podejmowanych przez polski rząd w sprawie afrykańskiego pomoru świń. Komisja rolnictwa od dawna ten problem monitoruje. Wielokrotnie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 marca 2014 r.

178 posiedzenie Komisji 1. Wydaje mi się, że kilka ciekawych spraw było dyskutowanych na posiedzeniu Rady. Chcę się odnieść do dwóch z nich. Najpierw do tego punktu, który był również przedmiotem wystąpienia pana prezesa Brosia. Mnie się wydaje, że dyskusja odnośnie przyszłości rynku mleka na forum UE, która przecież trwa od wielu lat, właściwie nie […]