Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 lipca 2014 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że problemy energetyczne Polski są znane. Możliwość załamania systemu elektroenergetycznego i blackouty to nie jest tylko wymysł futurologów. Trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Uważam, że energia odnawialna mogłaby być istotnym uzupełnieniem systemu podstawowego, moim zdaniem w Polsce opartego […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 lipca 2014 r.

199 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Liczyłem, że dyskusja będzie ożywiona, bo temat jest naprawdę ważny. Przypomnę, że nasza Komisja wielokrotnie – podkreślam, wielokrotnie – zwracała uwagę i podnosiła problem racjonalnej gospodarki na wodach śródlądowych. Bardzo często koncentrujemy się na rybactwie morskim, o tym dużo dyskutujemy, a zagospodarowanie akwenów śródlądowych jest traktowane w […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w dniu 10 lipca 2014 r.

28 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem przedstawić uwagi mojego Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy generalnie zdziwieni tym projektem ustawy, ponieważ uzasadnienie, które podkreśla historyczną i współczesną rolę ochotniczych straży pożarnych, jest zupełnie oczywiste i nie ma powodu, żebyśmy sobie udowadniali, jaką rolę pełnią ochotnicze straże pożarne, jaką pełniły w historii. Zresztą myślę, że […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca 2014 r.

198 posiedzenie Komisji Dziękuję, panie ministrze, za to w miarę szczegółowe, a przynajmniej określające sposób myślenia, przedstawienie materiałów. Jest to ciekawy materiał. Oczywiście, on wymaga doprecyzowania w pewnych, czasami dość wrażliwych i drażliwych dla niektórych potencjalnych beneficjentów obszarach, ale proszę, by również państwo, przedstawiciele organizacji rolniczych, kolega reprezentujący RSP, nie traktowali wystąpienia w Komisji Rolnictwa […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca 2014 r.

197 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, zabieram głos tak gwoli zachęcenia innych, ale również mnie ten temat bardzo interesuje. Kiedy analizujemy wykonanie PROW to bierzemy pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze – czy jego założenia były odpowiednie, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy o polskim rolnictwie i obszarach wiejskich? W jaki sposób ten program jest realizowany? […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 czerwca 2014 r.

196 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, wydaje się, że przedstawione w sposób bardzo uporządkowany przez naszych gości z Teksasu doświadczenia w zakresie pozyskiwania kopalin węglowodorowych – zarówno ropy, jak i gazu, który nas bardziej interesuje – pokazują, że z bogactwa naturalnego można uczynić ważny element rozwoju gospodarki. To, co było tu przedstawiane i kilkakrotnie podkreślane, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 czerwca 2014 r.

195 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, rozmawiamy o dwóch sprawach, które w części się łączą. Z jednej strony zaopatrzenie obszarów wiejskich w energię elektryczną. Państwo z MG przedstawili dane dotyczące liczby odbiorców – około 5,5 mln na obszarach wiejskich, prawie 5 mln gospodarstw domowych, zużycie energii elektrycznej na wsi jest większe niż w mieście, w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 czerwca 2014 r.

192 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, pani minister, szanowni państwo. Krótko chcę się odnieść do sytuacji na dwóch rynkach i uzyskać informację bądź zasygnalizować problem, ale również dowiedzieć się, jakie działania ministerstwo chce podjąć. Interesuje mnie rynek wieprzowiny – nawet nie tyle w kontekście opisanej sytuacji, bo jak jest, to każdy widzi; natomiast interesuje mnie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 maja 2014 r.

190 posiedzenie Komisji 1. Chcę podziękować NIK za ten raport, a przynajmniej za ocenę funkcjonowania i realizacji programu wieloletniego. Proszę państwa, w 2006 r. przez Polskę przetoczyła się ogromna dyskusja – dyskusja o tym, czy wykorzystywać część roślinnej produkcji rolniczej na cele biopaliwowe. Oczywiście działalność różnych lobby była wtedy nakierowana na zniechęcenie społeczeństwa; mówiono o […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 28 maja 2014 r.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę skierować pytanie do ministerstwa. Najpierw jednak chcę stwierdzić, że sprawa uboju rytualnego ma szereg aspektów, w tym wymiar moralny, i to nasza indywidualna ocena powinna o tym decydować, każdy z nas rozważa to we własnym sumieniu. Dla mnie jako […]