Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 24 września 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Niezależnie od przyszłych losów połączonej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności zdaję sobie sprawę z tego, ile dylematów i wątpliwości budzi ten projekt. Cieszę się, […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 września 2014 r.

207 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister, panie senatorze. Sprawa identyfikowalności producentów rolnych jest poza wszelką dyskusję. To nie jest tylko wymóg unijny, ale i jest to pewna logika. Jeżeli stosujemy różnego rodzaju formy wsparcia ze środków publicznych, musimy również mieć przekonanie o prawidłowości ich przydzielania, a więc agencja płatnicza musi dysponować możliwością […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 września 2014 r.

205 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, jestem zdecydowanym zwolennikiem wzmocnienia instytucji kontrolnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, również w tym segmencie, za który odpowiada Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ta instytucja, której uprawnienia były modyfikowane – i uzyskała duże możliwości kontrolowania i wpływania na bezpieczeństwa żywności – nie jest, niestety, odpowiednio wykorzystywana. Miałem przyjemność […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 września 2014 r.

204 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Wracamy do tematu, który, wydawało się, został bardzo spokojnie i poważnie przedyskutowany, kiedy była opracowywana ustawa o ochronie roślin. Zastanawiamy się, w jaki sposób korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są środki ochrony roślin i jednocześnie eliminować wszystkie niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Współczesna […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 sierpnia 2014 r.

203 posiedzenie Komisji 1. Pan minister wielokrotnie podkreślał, że kwestionuje politykę międzynarodową rządu pana premiera Tuska. Zresztą to nie jest tylko zdanie pana ministra Sawickiego, ale przedstawicieli koalicyjnego PSL, że nie jest problemem imperialny charakter działań rosyjskich, który powoduje tysiące ofiar, zabitych na Ukrainie, tylko problemem jest to, że Rosję ktoś zdenerwował. To jest stawianie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 sierpnia 2014 r.

202 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie. Ustawa budziła wiele kontrowersji, również na etapie procedowania zarówno projektu rządowego, jak i tego drugiego było wiele głosów często wzajemnie się wykluczających. Kiedy ministerstwo zaproponowało wprowadzenie mechanizmu odrolnienia wyłącznie w ministerstwie rolnictwa tych najlepszych gleb, podnosiłem, czy jednak – absolutnie godząc się z tym, że […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 sierpnia 2014 r.

201 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Chciałbym podziękować, że ministerstwo dostrzegło problem tradycyjnego wędzenia. Będę mówił w pewnym uproszczeniu. Kiedy kilka miesięcy temu zwróciliśmy uwagę na ogromne zagrożenie dla polskiego przetwórstwa mięsa, notabene w szczególności tego, do którego pan minister Sawicki dzisiaj bardzo zachęcał w swojej informacji związanej z planami rządu […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 28 sierpnia 2014 r.

Informacja bieżąca Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powiem krótko o dwóch sprawach. Rekompensaty dla polskich rolników muszą być wypłacone, powinny być wypłacone ze środków unijnych. Jeżeli nie uda się tego panu załatwić, nie znajduje pan wsparcia u premiera, to muszą być wypłacone ze środków krajowych. Chciałbym jednak skoncentrować się na rynku rosyjskim. To jest […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 27 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już tylko co piąty Polak ufa zapewnieniom rządu premiera Tuska, a po dzisiejszych bajkach pana premiera myślę, że tych ufających będzie jeszcze mniej. Dzisiaj mamy do czynienia z […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 lipca 2014 r.

200 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo ministrowie. To, że zajmujemy się kolejny raz Krajową Spółką Cukrową i że robimy to dość często, wcale nie wynika z faktu, iż Komisja rolnictwa nie ma co robić. Problemów jest mnóstwo. Natomiast okresowa analiza tego, co się dalej dzieje z KSC, wynika z troski. To […]