Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 listopada 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W pytaniu chciałbym odnieść się do bardziej strategicznej kwestii. Również w Polsce rozwój rolnictwa ekologicznego wydaje się potrzebny, dlatego że na świecie istnieje duże zapotrzebowanie, duży popyt na żywność ekologiczną, często jest to […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 listopada 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Projekt zawarty jest w druku nr 2492. Projekt, który 17 czerwca 2014 […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 listopada 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim klubom i kołu za pozytywną, dobrą opinię o pracy komisji i podkomisji. Cieszę się, że chociaż w tej sprawie na tej sali panuje konsensus. Wydaje mi się jednak, że niektórzy odnosili […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 października 2014 r.

213 posiedzenie Komisji przedstawienie na następnym posiedzeniu Komisji informacji na temat polskich starań o uruchomienie rezerwy kryzysowej UE na odszkodowania czy rekompensaty związane z embargiem. Czynię to na ręce pana ministra Plocke, odpowiedzialnego za sprawy finansowe w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymujemy sprzeczne informacje, absolutnie sprzeczne. Z jednej strony słyszymy o tym, jak bardzo […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 22 października 2014 r.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Nie raczyła pani odpowiedzieć na pytanie zadane przez kolegów podających konkretne przykłady z województwa podlaskiego. Chcę powiedzieć, że przykłady patologii w agencjach rządowych związanych niestety z osobami z PSL-u dotyczą nie tylko województwa podlaskiego, o czym szerzej była mowa w raporcie kancelarii premiera z lipca 2013 r. Może nowa […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 października 2014 r.

212 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie ministrze, dlaczego chcieliśmy debaty na temat sytuacji polskiego rolnictwa na sali sejmowej, poważnej debaty, nie tylko wzajemnych żalów i podkreślania własnych poglądów, tylko poważnej oceny sytuacji w Polsce i szukania rozwiązań? Ano dlatego, że z jednej strony – i mówię to bez jakichś chęci polemicznych na początek […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 października 2014 r.

211 posiedzenie Komisji 1. Myślę, że wszyscy godzimy się co do tego, że trzeba sprawę uregulować, ponieważ w konkretnych rodzinach mogą być bardzo szczególne stosunki, które sprawiają, iż ten drugi numer jest niezbędny. Oczywiście zachodzi pewne podejrzenie i trzeba być naiwnym, żeby tego nie widzieć. Otóż z faktu, że niektóre płatności, niektóre formy wsparcia i […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 października 2014 r.

210 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, szanowni państwo. Dzisiaj dyskusję zawężamy tylko i wyłącznie do tego, czy część dokumentów – nieliczną, ale dającą pogląd, czy zachowano pełną transparentność przy rejestracji środków – chcemy mieć w języku polskim. Pozostałe sprawy, dotyczące generalnie języka polskiego i również przedłużenia ważności, zostały już przedyskutowane i na tym etapie nie możemy […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 1 października 2014 r.

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Premier! Uważnie słuchałem pani wystąpienia, szczególnie w kontekście planów wobec polskiej wsi. Niestety, problemy 40% społeczeństwa mieszkającego na obszarach wiejskich, w tym rolników, potraktowała pani marginalnie. Wspomniała pani tylko o nieskuteczności poprzedniego rządu w […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 września 2014 r.

208 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze. Sprawa nie w nazewnictwie borówki – Robert mówił o czym innym. Była medialna informacja, że znaczna część owoców jest importowana z Argentyny. To nie o nazwę borówki amerykańskiej chodzi, przecież pan doskonale o tym wie. Bardzo uważnie słucham pana wypowiedzi; nie tylko dzisiejszej, ale i […]