Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 grudnia 2014 r.

228 posiedzenie Komisji 1. Chciałbym wiedzieć, kiedy możemy spodziewać się jakichś analiz, dotyczących przywrócenia uboju w Polsce. Wśród różnych argumentów, które były podnoszone przez zwolenników i przeciwników uboju rytualnego – oprócz argumentów etycznych i medycznych – były podnoszone argumenty dotyczące rynków, w szczególności rynków muzułmańskich i szans z tego tytułu dla polskiego rolnictwa. Co prawda […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 grudnia 2014 r.

227 posiedzenie Komisji 1. Szanowni państwo. Wprowadzanie kar zawsze jest skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ niesie określone skutki dla tych, którzy będą karani. Ważniejsza jest nieuchronność kary. Natomiast różnicowanie kar za przestępstwa czy za przekroczenia prawa jest stosowane i w pierwszej wersji był taki wariant. Tu chodzi o to, jaka jest skala użytych środków. Trochę upraszczając – […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 grudnia 2014 r.

96 posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji 224 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że Komisje wspólnie zajęły się tematem. Być może dla wielu posłów z Komisji niezajmujących się sprawami wsi i rolnictwa są to nowe sprawy. To bardzo dobrze, gdyż może wspólny głos trzech Komisji […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 grudnia 2014 r.

223 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panie ministrze, dyskutujemy o rynku mleka za późno i w stopniu niewystarczającym. Dobrze, że jest dezyderat Komisji, który został przyjęty jednogłośnie, który jest adresowany do premiera rządu, z prośbą, wskazaniem o podjęcie działań, które pozwolą tym rolnikom, którzy uwierzyli w możliwość rozwoju gospodarstw mlecznych, przetrwać trudny okres […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 grudnia 2014 r.

222 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, ja takich wątpliwości nie mam. Ten egzamin do tej pory był właśnie kwestionowany z tego powodu, że był bardzo trudny, że wielu inspektorów nie było w stanie go zdać, więc ci, którzy zdali i mają w tej chwili uprawnienia, raczej nic nie wskazuje na to, żeby źle wykonywali swój zawód. […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 grudnia 2014 r.

219 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Panie ministrze, ze smutkiem przyjąłem pańską wypowiedź na sali plenarnej, która kwestionowała prawo opozycji do wypowiadania się na temat tworzonego w Sejmie prawa. Bardzo nerwowo zareagował pan na wypowiedź przedstawiciela naszego klubu, dezawuując w jakiś sposób nasze starania w zakresie obszaru, którym pan się zajmuje w ministerstwie jako […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym 1. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Projekt zawarty jest w druku nr 2492. Projekt, który 17 czerwca […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 5 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym 1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wczesnoporannym posiedzeniu rozpatrzyła poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, druk nr 2985. Komisja z zadowoleniem przyjęła akceptację przez Senat zaproponowanych w Sejmie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 listopada 2014 r.

218 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Zanim odczytam projekt dezyderatu, chcę powiedzieć, że dyskutujemy nad nim już od dłuższego czasu. Dzisiaj odbyła się wspólna konferencja komisji rolnictwa, Sejmu i Senatu poświęcona przyszłości rynku mleka. Wypowiadali się zarówno przedstawiciele rolników producentów mleka, jak również przetwórców. Podnieśli bardzo mocno złą sytuację na rynku mleka i […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 listopada 2014 r.

216 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Chcę poprzeć stanowisko pana przewodniczącego Dunina, byśmy na posiedzeniu prezydium przepracowali tekst i stworzyli jednobrzmiący, akceptowany przez wszystkich projekt dezyderatu, tym bardziej że jednym z wnioskodawców tego dezyderatu obok posła Boguckiego jest nasz przewodniczący Krzysztof Jurgiel, który miał wypadek, szczęśliwie żyje i nic mu się nie stało, […]