Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca 2014 r.

198 posiedzenie Komisji Dziękuję, panie ministrze, za to w miarę szczegółowe, a przynajmniej określające sposób myślenia, przedstawienie materiałów. Jest to ciekawy materiał. Oczywiście, on wymaga doprecyzowania w pewnych, czasami dość wrażliwych i drażliwych dla niektórych potencjalnych beneficjentów obszarach, ale proszę, by również państwo, przedstawiciele organizacji rolniczych, kolega reprezentujący RSP, nie traktowali wystąpienia w Komisji Rolnictwa […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca 2014 r.

197 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, zabieram głos tak gwoli zachęcenia innych, ale również mnie ten temat bardzo interesuje. Kiedy analizujemy wykonanie PROW to bierzemy pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze – czy jego założenia były odpowiednie, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy o polskim rolnictwie i obszarach wiejskich? W jaki sposób ten program jest realizowany? […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 czerwca 2014 r.

196 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, wydaje się, że przedstawione w sposób bardzo uporządkowany przez naszych gości z Teksasu doświadczenia w zakresie pozyskiwania kopalin węglowodorowych – zarówno ropy, jak i gazu, który nas bardziej interesuje – pokazują, że z bogactwa naturalnego można uczynić ważny element rozwoju gospodarki. To, co było tu przedstawiane i kilkakrotnie podkreślane, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 czerwca 2014 r.

195 posiedzenie Komisji 1. Proszę państwa, rozmawiamy o dwóch sprawach, które w części się łączą. Z jednej strony zaopatrzenie obszarów wiejskich w energię elektryczną. Państwo z MG przedstawili dane dotyczące liczby odbiorców – około 5,5 mln na obszarach wiejskich, prawie 5 mln gospodarstw domowych, zużycie energii elektrycznej na wsi jest większe niż w mieście, w […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 czerwca 2014 r.

192 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, pani minister, szanowni państwo. Krótko chcę się odnieść do sytuacji na dwóch rynkach i uzyskać informację bądź zasygnalizować problem, ale również dowiedzieć się, jakie działania ministerstwo chce podjąć. Interesuje mnie rynek wieprzowiny – nawet nie tyle w kontekście opisanej sytuacji, bo jak jest, to każdy widzi; natomiast interesuje mnie […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 maja 2014 r.

190 posiedzenie Komisji 1. Chcę podziękować NIK za ten raport, a przynajmniej za ocenę funkcjonowania i realizacji programu wieloletniego. Proszę państwa, w 2006 r. przez Polskę przetoczyła się ogromna dyskusja – dyskusja o tym, czy wykorzystywać część roślinnej produkcji rolniczej na cele biopaliwowe. Oczywiście działalność różnych lobby była wtedy nakierowana na zniechęcenie społeczeństwa; mówiono o […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 28 maja 2014 r.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę skierować pytanie do ministerstwa. Najpierw jednak chcę stwierdzić, że sprawa uboju rytualnego ma szereg aspektów, w tym wymiar moralny, i to nasza indywidualna ocena powinna o tym decydować, każdy z nas rozważa to we własnym sumieniu. Dla mnie jako […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2014 r.

188 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, drogie panie ministry – ponoć teraz tak się mówi, ale mnie to nie pasuje. Mam dwa pytania, które się zrodziły na kanwie dyskusji, jaka się toczyła podczas obrad Rady. Właściwie nie wiem, czy w tej chwili można uzyskać na nie odpowiedź. Z jednej strony organizacja rynku owoców w Europie […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 maja 2014 r.

187 posiedzenie Komisji Chciałbym tutaj trochę sparafrazować powiedzenie z bardzo znanego filmu: „Houston, mamy problem”. My w Polsce też mamy problem. Problem, który w dużej mierze wygenerowaliśmy sobie na własne życzenie. Dobrze, że pan minister nie poszedł w retorykę, w której brylował pan minister Kalemba mówiąc, iż to, że KE w 2011 r. przyjęła dokumenty, […]

Wystąpienie posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 8 maja 2014 r.

Informacja bieżąca. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym, żeby ta dyskusja służyła poprawieniu nowego PROW na lata 2014-2020, dokumentu, na który czeka polska wieś, a nie uprawianiu propagandy przez partię chłopską, która przypomina mi propagandę z czasów towarzysza Edwarda Gierka. Zdaniem PSL, które było wyrażone głosem posła Maliszewskiego, 10 lat w Unii Europejskiej przyniosło […]