Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończymy prace parlamentarne nad bardzo ważną i oczekiwaną ustawą, która ma […]

Posiedzenie nr 16 w dniu 14-04-2016

25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 420 i 421). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę podziękować panom ministrom i pracownikom ministerstwa za pracę nad ustawą, […]

Posiedzenie nr 15 w dniu 30-03-2016

2. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do tej […]

Posiedzenie nr 15 w dniu 01-04-2016

22. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (druk nr 226). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chcę na początek powiedzieć, że nie jestem mieszkańcem Torunia. Łączą mnie dobre więzi zarówno z Toruniem, jak i z Bydgoszczą, w której studiowałem. […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 09-03-2016

1. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wydaje się bezdyskusyjne, że jeżeli ktoś używa cudzej własności, w tym przypadku nieruchomości […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 10-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec przedłożonego projektu ustawy z druku nr 293. […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 10-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę przypomnieć, przynajmniej części występujących, że od 12 lat jesteśmy w Unii Europejskiej i enumeratywne wymienienie osób objętych zakazem mogło […]

Posiedzenie nr 13 w dniu 11-03-2016

15. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Większość uwag, które były zgłoszone w debacie, również dzisiaj powtarzanych, odnosi się do jakichś mitycznych wyobrażeń, a nie do zapisów konkretnego […]

Posiedzenie nr 10 w dniu 29-01-2016

4. punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja powiem o międzynarodowych relacjach polskiego rolnictwa w układzie zarówno multi-, jak i bilateralnym.     Trzeba wzmocnić polskich przedstawicieli w stałym przedstawicielstwie, którzy zajmują się sprawami rolnymi w Brukseli. Nie […]

Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016

8. punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nasze pytanie wynika z formułowanych przez mieszkańców wsi zapytań odnośnie do trybu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Minął drugi rok tej perspektywy finansowej, jesteśmy w 2016 r. Skandalem jest to, że przez te 2 lata […]