Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016

16. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druki nr 935 i 1010). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powoli finalizujemy ustawę, na którą polscy rolnicy czekają od lat. […]

Posiedzenie nr 30 w dniu 15-11-2016

16. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druki nr 935 i 1010). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie zasadnicze jest takie: Czy państwo ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności? Tak, […]

Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016

13. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 734 i 978). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie będę mówił o GMO, będę mówił o soi. Kiedy w latach 70. i 80. ubiegłego wieku soja w dużych ilościach zaczęła […]

Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016

14. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Niewiele jest ustaw tak wyczekiwanych przez rolników jak ta, która ma doprowadzić do legalnego sprzedawania na rynku produktów pierwszego przetworzenia, produktów […]

Posiedzenie nr 29 w dniu 03-11-2016

14. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przepisy, które umożliwiłyby rolnikom sprzedaż ich produktów, nie miały szczęścia w poprzedniej kadencji Sejmu. Ciężka praca podkomisji, którą kierowała pani Dorota Niedziela, a […]

Posiedzenie nr 28 w dniu 19-10-2016

1. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 916). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chcę podziękować rządowi za przesunięcie tych środków i umożliwienie wypłaty znaczącej, dominującej części należnych dopłat w postaci zaliczek w tym roku. Sytuacja ekonomiczna rolników jest […]

Posiedzenie nr 28 w dniu 19-10-2016

2. i 3. punkt porządku dziennego:   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881).    3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Bardzo przepraszam za spóźnienie.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie […]

Posiedzenie nr 27 w dniu 06-10-2016

18. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 854). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pragnę przedstawić opinię Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw z druku nr 854. […]

Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

3. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chcę przedstawić opinię, uwagi Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do zmian ustawowych zawartych w druku nr 832.     Nie jest żadną […]

Posiedzenie nr 26 w dniu 21-09-2016

3. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie do pani minister wynika z konkretnego przypadku rolnika z województwa kujawsko-pomorskiego, z powiatu wąbrzeskiego, który po szkoleniu zorganizowanym przez Inspekcję Weterynaryjną […]