Archive for the ‘Teksty, wywiady, opinie’ Category

Co dalej z polską wsią?

2009 Wieś pogrążająca się w apatii i biedzie, często nie wierząca już nikomu, może szczególnie wymaga szczerej dyskusji i szukania dróg wyjścia. Nie zamierzam koncentrować się na polemice z osobami obecnie odpowiedzialnymi za rolnictwo. Chciałoby się rzec: „Koń, jaki jest, każdy widzi”. Poziom cen za płody rolne, koszty środków do produkcji rolnej, brak elementarnej stabilności […]

Rozwój Obszarów wiejskich szansą dla Polski. Prezydent RP na rzecz wsi i rolnictwa – referat Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla Kancelarii Prezydenta RP

Koncepcja zrównoważonego rozwoju kraju Przyszłość polskiej wsi i rolnictwa, może okazać się kluczowym zagadnieniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy naszej Ojczyzny w najbliższych latach. Prezydent Lech Kaczyński, jako Głowa Państwa, wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał potrzebę rozwoju całej Polski. W tym kontekście zwracał i zwraca uwagę, że nie możemy rozwoju gospodarczego opierać na koncentracji wysiłków inwestycyjnych wyłącznie […]

Ku czemu zmierzamy? – rozmowa z Janem Krzysztofem Ardanowskim dla Pierwszego Portalu Rolnego

Pierwszy Portal Rolny prowadzi ogólnopolską internetową debatę pt.”Ku czemu zmierzamy” 26.03.2010 Chcielibyśmy zatem zadać Panu ministrowi kilka pytań, które nurtują również czytelników naszego portalu. Po pierwsze: jaki powinien być kształt polskiego gospodarstwa rolnego? O co powinniśmy walczyć w UE? z kim nawiązywać koalicje w UE aby przeforsowywać nasze stanowisko w odniesieniu do dopłat rolniczych po roku 2013? Co z rentami strukturalnymi? […]

Nie ścigajmy Brazylii!

Rozmowa z Janem K. Ardanowskim, doradcą Prezydenta RP do spraw rolnictwa – Czy kupuje pan żywność ekologiczną? – Staram się kupować jej jak najwięcej, ale mając liczną rodzinę – taką jak moja – trudno jest wykarmić ją tylko produktami ekologicznymi. To wciąż droga żywność, na którą stać przede wszystkim zamożniejszą część naszego społeczeństwa. – Jednak, […]

Jan Krzysztof Ardanowski o rolnictwie – wywiad dla serwisu internetowego Kancelarii Prezydenta RP

Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się obecnie niższą konkurencyjnością, produktywnością i wydajnością niż rolnictwo w innych krajach Unii Europejskiej. Jaka jest kondycja polskiego rolnictwa, i czy zmieniła się ona po wejściu do Unii Europejskiej? Teza o gorszej konkurencyjności naszego rolnictwa nie jest do końca słuszna. Mamy rolnictwo bardzo zróżnicowane. Jest wiele gospodarstw małych, produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby rodziny. […]

Moim zdaniem nie rządzi nikt

Wywiad dla Farmer.pl Jan Krzysztof Ardanowski odkąd przestał być wiceministrem rolnictwa doradza Prezydentowi. Zawsze odważnie mówił, co leży mu na sercu. Pyta po raz kolejny, kto ponosi odpowiedzialność za sprawy polskiej wsi. Mówi: przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy koalicjantami przypomina przerzucanie gorącej fajerki czy też gorącego kartofla. w koalicji rządowej jedni próbują zrzucić winę na drugich…. To wywołuje uśmiech i politowanie. Kto […]

Polska od setek lat słynęła z ilości i jakości żywności

Polska od setek lat słynęła z ilości i jakości żywności. Była nazywana „Spichlerzem Europy”. Żywiła nie tylko swoje społeczeństwo, ale dostarczała, eksportowała żywność do wielu krajów świata. Polskie produkty były synonimem najwyższej jakości i smakowitości oraz bezpieczeństwa żywności. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu polska żywność te atuty zachowuje. Jest na tle żywności z innych krajów przede wszystkim […]

Nie oglądajmy się tylko na Unię!

Za trzy lata polski gospodarz dostanie niecałe 180 euro do hektara, niemiecki – dwa razy więcej, a grecki, czy holenderski – ponad 500 euro! Nie oglądajmy się tylko na Unię Rozmowa z Janem K. Ardanowskim byłym doradcą Prezydenta RP do spraw rolnictwa – w piątek spotkał się pan z szefem kancelarii Prezydenta RP – Jackiem Michałowskim, by […]

Artykuł dla czasopisma „Nowa Wieś Europejska”, nr 105

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem Sejmu powołanym do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod jej obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Komisja jest także organem kontroli sejmowej. Do zakresu jej działania, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Sejmu RP, należą wszystkie sprawy dotyczące […]

Kolejny artykuł dla czasopisma „Nowa Wieś Europejska”, nr 106

To któż moich groszy złodziej… Chcąc przekazywać czytelnikom Nowej Wsi Europejskiej informacje o sytuacji wsi i rolnictwa w Polsce muszę, co oczywiste, opierać się na faktach. I tu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi okazuje się być bezcenną kopalnią wiedzy. Instytucje państwowe, w tym przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa, mają obowiązek udzielać odpowiedzi posłom, udostępniając materiały […]