Archive for the ‘Teksty, wywiady, opinie’ Category

„Przestańmy strzelać sobie w stopę” – wywiad dla „Nowego Obywatela”

Zewsząd słyszymy, że należy budować „gospodarkę otwartą na wiedzy”, „polską Dolinę Krzemową” itp. Produkcja żywności nie kojarzy się z ważnym motorem rozwoju ekonomicznego. Jan Krzysztof Ardanowski: Polskie rolnictwo jest w miarę nowoczesne, możemy konkurować z silnymi krajami rolniczymi Europy Zachodniej: Niemcami, Francją, Danią czy Holandią. Co więcej, jego potencjał produkcyjny jest w znacznej mierze niewykorzystany, […]

„Co by tu jeszcze spieprzyć panowie?” – artykuł dla „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”

Pan Premier Donald Tusk ogłosił wielki sukces w negocjacjach budżetu UE. Denerwuje się jednak, że naród nie za bardzo chce w to wierzyć, nabrany już kiedyś na bajki o „zielonej wyspie”. Szczególnie rolnicy są wyczuleni na unijną „mannę z nieba”, o której tak często mówi obecna koalicja, wskazując ile to traktorów i maszyn chłopi kupili […]

Wywiad dla portalu PolskaTimes.pl

Sprawa kwot cukrowych stała się przedmiotem ostrych kontrowersji między środowiskiem producentów cukru i plantatorów z jednej a przetwórców cukru z drugiej strony. Pomijając interesy każdej z tych grup – jakie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze dla Polski? W interesie polskiej gospodarki powinno leżeć głównie dobro plantatorów i pracowników zatrudnionych w branży cukrowej. Przemysł cukrowniczy stanowił zawsze bardzo […]

Wywiad dla portalu wpolityce.pl

wPolityce.pl: W Monitorze Polskim pojawiły się rozporządzenia dotyczące GMO. W jednym z nich znajduje się zakaz stosowania "materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora". Drugie rozporządzenie wprowadza zakaz stosowania "materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w załączniku do rozporządzenia". W załączniku wymienionych jest 235 konkretnych odmian, które są zakazane. Czy te rozporządzenia zabezpieczają Polskę przez GMO […]

Artykuł dla czasopisma „Nowa Wieś Europejska”, luty 2013

Co jest gorsze: zła wola, czy niekompetencja?  W sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak w soczewce, skupiają się problemy polskiego rolnictwa. Zarówno te, które dostrzegają posłowie lub sygnalizują organizacje rolnicze, jak również te, które w postaci projektów ustaw przedstawia rząd. Problemy zgłaszane przez posłów bądź różne grupy społeczne wynikają często z potrzeby chwili, na […]

Co dalej z polską wsią?

2009 Wieś pogrążająca się w apatii i biedzie, często nie wierząca już nikomu, może szczególnie wymaga szczerej dyskusji i szukania dróg wyjścia. Nie zamierzam koncentrować się na polemice z osobami obecnie odpowiedzialnymi za rolnictwo. Chciałoby się rzec: „Koń, jaki jest, każdy widzi”. Poziom cen za płody rolne, koszty środków do produkcji rolnej, brak elementarnej stabilności […]

Rozwój Obszarów wiejskich szansą dla Polski. Prezydent RP na rzecz wsi i rolnictwa – referat Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla Kancelarii Prezydenta RP

Koncepcja zrównoważonego rozwoju kraju Przyszłość polskiej wsi i rolnictwa, może okazać się kluczowym zagadnieniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy naszej Ojczyzny w najbliższych latach. Prezydent Lech Kaczyński, jako Głowa Państwa, wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał potrzebę rozwoju całej Polski. W tym kontekście zwracał i zwraca uwagę, że nie możemy rozwoju gospodarczego opierać na koncentracji wysiłków inwestycyjnych wyłącznie […]

Ku czemu zmierzamy? – rozmowa z Janem Krzysztofem Ardanowskim dla Pierwszego Portalu Rolnego

Pierwszy Portal Rolny prowadzi ogólnopolską internetową debatę pt.”Ku czemu zmierzamy” 26.03.2010 Chcielibyśmy zatem zadać Panu ministrowi kilka pytań, które nurtują również czytelników naszego portalu. Po pierwsze: jaki powinien być kształt polskiego gospodarstwa rolnego? O co powinniśmy walczyć w UE? z kim nawiązywać koalicje w UE aby przeforsowywać nasze stanowisko w odniesieniu do dopłat rolniczych po roku 2013? Co z rentami strukturalnymi? […]

Nie ścigajmy Brazylii!

Rozmowa z Janem K. Ardanowskim, doradcą Prezydenta RP do spraw rolnictwa – Czy kupuje pan żywność ekologiczną? – Staram się kupować jej jak najwięcej, ale mając liczną rodzinę – taką jak moja – trudno jest wykarmić ją tylko produktami ekologicznymi. To wciąż droga żywność, na którą stać przede wszystkim zamożniejszą część naszego społeczeństwa. – Jednak, […]

Jan Krzysztof Ardanowski o rolnictwie – wywiad dla serwisu internetowego Kancelarii Prezydenta RP

Rolnictwo w Polsce charakteryzuje się obecnie niższą konkurencyjnością, produktywnością i wydajnością niż rolnictwo w innych krajach Unii Europejskiej. Jaka jest kondycja polskiego rolnictwa, i czy zmieniła się ona po wejściu do Unii Europejskiej? Teza o gorszej konkurencyjności naszego rolnictwa nie jest do końca słuszna. Mamy rolnictwo bardzo zróżnicowane. Jest wiele gospodarstw małych, produkujących wyłącznie lub głównie na potrzeby rodziny. […]