Archive for the ‘Aktualności’ Category

Rypin na Marsie 20 – 23 IX 2018

Rypin jest zdecydowanie najlepszym przykładem dynamicznego rozowju Ziemi Dobrzyńskiej i całego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Rypiński festiwal sztuki i nauki "Rypin na Marsie", był wspaniałą okazją do zaprezentowania dorobku kulturowego miasta. 20 IX 2018 o 17 odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej pod opieką kuratorską dr hab. Marty Smolińskiej prof. UAP. Dynamiczny rozwój Ziemi Dobrzyńskiej jest także dowodem […]

Rypińskie Forum Gospodarcze 14 IX 2018

W Rypińskim Domu Kultury odbyło się Rypińskie Forum Gospodarcze. W uroczystości wziął udział Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Tomasz Sińczak, prezes spółki Lewiatan Holding Wojciech Kruszewski, prezes IPH Toruń Zbigniew Wiśniewski, prezes PSSE paweł Lulewicz, Dyrektor Regionu Kujawsko Pomorskiego BGK Bartłomiej Hanas, Burmistrz Miasta […]

Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców.

10 września 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja Duszpasterstwa Parlamentarzystów i Samorządowców w Toruniu. O 15.00 odybło się nabożeństwo, następnie wykład inauguracyjny i uroczysty obiad. Jana Krzysztofa Ardanowskiego reprezentował Dyrektor Biura Poselskiego Tomasz Sińczak. 

Jan Krzysztof Ardanowski w Brukseli

10 IX 2018  Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się  z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. Polska strona poinformowała o działaniach, jakie Rząd Polski podejmuje dla rolników dotkniętych suszą, która spustoszyła polskie uprawy.  Wśród tematów, które zostały poruszone podczas tego spotkania, strona polska zgłosiła potrzebę skoordynowania wysiłków na rzecz rozszerzenia bezpieczeństwa białkowego w Europie. Dla Polski niedopuszczalne […]

Okręgowy Dzień Działkowca Toruń 2018

8 września 2018 roku w Toruniu o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Okręgowego Dnia Działkowca połączone z 50-leciem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flisak”. Podczas święta odbyło się przywitanie sztandarów PZD i wręczenie nagród za najlepiej prowadzone ogrody działkowe w poszczególnych kategoriach. Listy i przemówienia do działkowców odczytali przedstawiciele władz miejskich i parlamentarzystów. W imieniu posła, Ministra […]

3 IX 2018 Towimor pamięta o strajkujących.

3 IX 2018 roku o godzinie 14.00 pod pamiątkową tablicą przy zakładach Towimor odbyło się uroczyste składanie kwiatów, był to jeden z kolejnych etapów obchodów 38 rocznicy Porozumień Sierpniowych w regionie.  W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz związkowych i pracownicy zakładu. W imieniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego kwiaty złożył Dyrektor Biura Poselskiego Tomasz Sińczak. 

2 IX 2018 Dożynki w Wąbrzeźnie.

2 września 2018 roku w Wąbrzeźnie odbyły uroczyste Dożynki Wojewódzkie. W uroczystościach zorganizowanych przez lokalną wspólnotę parafialną i rolników z otaczających miasto gmin brali udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiego samorządu terytorialnego i delegacje władz. Uroczystość koncentrowała się wokół uroczystego nabożeństwa i przemarszu orszaku dożynkowego w kierunku lokalnego amfiteatru, gdzie odbywały się występy i przemówienia. W imieniu Ministra […]

79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W sobotę 1 IX 2017 roku o godzinie 11.00 Toruń oddał hołd poległym w wyniku agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. W uroczystościach, które przyciągneły wielu mieszkańców brały udział władze miejskie i parlamentarzyści oraz ich przedstawiciele, wojsko, harcerze i młodzież szkolna. Z przemówieniem wystąpił prezydent miasta Michał Zaleski, odbył się także Apel Poległych. W imieniu Jana Krzysztofa […]

Rondo Lecha Bądkowskiego odsłonięte w rocznicę Porozumień Sierpniowych.

31 VIII o godzinie 14.00 na skrzyżowaniu ulic Pod Dębową Górą, Towarowej i Batorego odbyło się uroczyste nadanie nazwy "Rondo Lecha Bądkowskiego". Wydarzenie organizowano z inicjatywy urzędu Miasta Torunia i Komitetu Społecznego "Toruń Pamięta". W uroczystości brało udział dwóch przedstawicieli posła, ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego: Doradca w Gabinecie Politycznym MRiRW Hubert Jakubowski oraz Dyrektor Biura Poselskiego […]

Strajk rolników upamiętniony w Toruniu

31 VIII 2018 przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przed tablicą będącą memoriałem strajku rolników z Solidarności.  Wiązankę kwiatów złożył osobiście Jan Krzysztof Ardanowski.